Việt

POLICY

VỀ VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Định nghĩa về “Thông tin cá nhân”
“Thông tin cá nhân” là những thông tin liên quan đến một cá nhân nào đó như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp, nơi làm việc,… những thông tin mang tính chất đặc chỉ tới cá nhân đó.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi xin phép được thu thập và sử dụng thông tin cá nhân với mục đích ghi dưới đây và xin đảm bảo sẽ chỉ sử dụng trong phạm vi mục đích này.
Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân thực hiện bởi công ty chúng tôi dựa trên sự đồng thuận cung cấp từ phía khách hàng. Những thông tin sau khi được cung cấp bởi khách hàng được coi là những thông tin đã được khách hàng đồng ý cho sử dụng theo đúng chính sách của công ty.
・Những thông tin cần thiết phải sử dụng nhằm mục đích hoàn thành công việc trong việc giải đáp thắc mắc, xác nhận, thu thập ý kiến nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty chúng tôi.
・Sử dụng trong giải đáp thắc mắc, hướng dẫn,… ở tất cả các thủ tục.

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
Công ty chúng tôi tuyệt đối sẽ không công khai, cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không nhận được sự đồng ý trước. Trừ trường hợp bắt buộc phải cung cấp do có lý do chính đáng liên quan đến pháp luật.

Giám sát bên ủy thác
Trong quá trình hoàn thành công việc trong cung cấp sản phẩm và dịch vụ đến khách hàng, công ty chúng tôi có thể cung cấp một phần thông tin cá nhân cho bên ủy thác. Trong trường hợp này, công ty chúng tôi sẽ quản lý giám sát bên ủy thác để thông tin được sử dụng một cách đúng đắn.

Quản lý thông tin cá nhân
Công ty chúng tôi thiết lập hệ thống quản lý có trách bảo hộ thông tin cá nhân và luôn nỗ lực để bảo hộ thông tin cá nhân một cách cẩn thận, tránh rò gỉ thông tin, mất thông tin, hư hại thông tin. Ngoài ra, công ty chúng tôi còn tiến hành quản lý thông tin cá nhân một cách chính xác, cập nhật.

Kiểm tra nội dung thông tin, chỉnh lý hoặc xóa bỏ
Trường hợp khách hàng có nguyện vọng kiểm tra lại nội dung thông tin, chỉnh lý hay xóa bỏ thông tin đã cung cấp cho công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ nhanh chóng đối ứng trong phạm vi hợp lý trên cơ sở xác nhận thân nhân.